شیر روشویی
شیر توالت
شیر حمام
شیر ظرفشویی
شیرآلات توکار
سردوش توکار
توالت فرنگی
والهنگ
کاسه روشویی
علم دوش
روشویی کابینتی
اکسسوری
تجهیزات جانبی
محصولات
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی DUBAI
کد: DB00118/1CR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت DUBAI
کد: DB00110/1CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند DUBAI
کد: DB00128/2CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند DUBAI
کد: DB00128/2GD
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی DUBAI
کد: DB00118/1GD
جزئیات
بیشتر
شیر حمام DUBAI
کد: DB00110GD
جزئیات
بیشتر
شیر توالت DUBAI
کد: DB00130CR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت توکار DUBAI
کد: DB00108GD
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی توکار DUBAI
کد: DB00298GD
جزئیات
بیشتر
شیر توالت DUBAI
کد: DB0030GD
جزئیات
بیشتر
شیر حمام DUBAI
کد: DB00100GD
جزئیات
بیشتر
سردوش DUBAI
کد: AD138/4GD, AD139/12GD
جزئیات
بیشتر
گوشی تلفنی DUBAI
کد: AD146/39GD
جزئیات
بیشتر
سردوش MIA
کد: AD138/24IX-AD139/17IX
جزئیات
بیشتر
شیر حمام LOOP
کد: LP90100KECR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت LOOP
کد: LP90108/1CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی LOOP
کد: LP90198/1CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی با آبریز آبشاری LOOP
کد: LPC90198/1CR
جزئیات
بیشتر
سردوش MIA
کد: AD138/66IX- AD139/109IX
جزئیات
بیشتر
گوشی تلفنی MIA
کد: AD146/30IX
جزئیات
بیشتر
شیر حمام MIA
کد: MI102100IX
جزئیات
بیشتر
شیر توالت MIA
کد: MI102108IX
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی MIA
کد: MI102118/1IX
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند MIA
کد: MI102128/2IX
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی MIA
کد: MI102198/1IX
جزئیات
بیشتر
شیر حمام NEW ROAD
کد: RD00100KECR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت NEW ROAD
کد: RD00108CR
جزئیات
بیشتر
شیر حمام NEW ROAD
کد: RD00110/1CR
جزئیات
بیشتر
سردوش SOFI
کد: AD138/4BR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی پایه بلند NEW ROAD
کد: RDE0128-2CR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت NEW ROAD
کد: RD00130CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی با آبریز آبشاری NEW ROAD
کد: RDC0118/2CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند با آبریز آبشاری NEW ROAD
کد: RDC0128/2CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی NEW ROAD
کد: RD00199/1CR
جزئیات
بیشتر
سردوش SOFI
کد: AD138/60BR-AD139/12BR
جزئیات
بیشتر
ست گوشی تلفنی و زانوی توکار SOFI
کد: AD143/6BR
جزئیات
بیشتر
زانوی توکار SOFI
کد: AD150BR
جزئیات
بیشتر
شیر حمام SOFI
کد: SI98100BR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت SOFI
کد: SI98108BR
جزئیات
بیشتر
شیر حمام SOFI
کد: SI98110/1BR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی SOFI
کد: SI98118/1BR
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند SOFI
کد: SI98128/2BR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی SOFI
کد: SI98198/1BR
جزئیات
بیشتر
شیر توالت SOFI
کد: SI98130BR
جزئیات
بیشتر
آبریز مجزا روشویی توکار NEW ROAD
کد: AV00158/36CR
جزئیات
بیشتر
ؤان پرکن با دایورتور
کد: AV00158cR
جزئیات
بیشتر
پانل شیر مخلوط توکار پنج حالته فلت
کد: WE00900
جزئیات
بیشتر
شیر توکار پنج حالته گرد
کد: WE00800
جزئیات
بیشتر
مغزی توکار پنج حالته
کد: WE42801CR
جزئیات
بیشتر
مغزی توکار
کد: WE80100
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی ADOLFO
کد: AP90483
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی ALIS
کد: AP90463
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ADOLFO
کد: AP90487
جزئیات
بیشتر
شیر حمام ADOLFO
کد: AP90481
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی ALPS
کد: AP90663
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند ALPS
کد: AP90663A
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ALPS
کد: WDQ33443AW
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ALIS
کد: AP90467
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ALPS
کد: AP90665
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی CLASSIC
کد: AP90113-GB
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند CLASSIC
کد: AP90113A-GB
جزئیات
بیشتر
شیر توالت CLASSIC
کد: AP90117-GB
جزئیات
بیشتر
شیر حمام CLASSIC
کد: AP90111-GB
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CLASSIC
کد: AP90115-GB
جزئیات
بیشتر
علم دوش CLASSIC
کد: AP4311-GB
جزئیات
بیشتر
جاصابونی CLASSIC
کد: AP11170-GB
جزئیات
بیشتر
جاصابونی پمپی CLASSIC
کد: AP11152 GB
جزئیات
بیشتر
جا دستمال کاغذی تکی CLASSIC
کد: AP11162-GB
جزئیات
بیشتر
جا دستمال حوله ای CLASSIC
کد: AP11160-GB
جزئیات
بیشتر
توالت شور CLASSIC
کد: AP11190-GB
جزئیات
بیشتر
جامسواکی دوبل CLASSIC
کد: AP11172-GB
جزئیات
بیشتر
جا حوله ای میله ای CLASSIC
کد:
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی ELLEGANT
کد: AP90733
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ELLEGANT
کد: AP90737
جزئیات
بیشتر
شیر حمام ELLEGANT
کد: AP90731
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ELLEGANT
کد: AP90725
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی KENZO
کد: AP90453
جزئیات
بیشتر
شیر توالت KENZO
کد: AP90457
جزئیات
بیشتر
شیر حمام KENZO
کد: AP90451
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی KENZO
کد: AP90455
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی MARGARET
کد: AP90883
جزئیات
بیشتر
شیر توالت MARGARET
کد: AP90887
جزئیات
بیشتر
شیر حمام MARGARET
کد: AP90881
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی NICOLE
کد: AP90443
جزئیات
بیشتر
شیر توالت NICOLE
کد: AP90447
جزئیات
بیشتر
شیر حمام NICOLE
کد: AP90441
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی NICOLE
کد: AP90445
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی ROSSI
کد: AP90583
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ROSSI
کد: AP90587
جزئیات
بیشتر
شیر حمام ROSSI
کد: AP90581
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ROSSI
کد: AP90585
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی VICTOR
کد: AP90513
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند VICTOR
کد: AP90513A
جزئیات
بیشتر
شیر توالت VICTOR
کد: AP90517
جزئیات
بیشتر
شیر حمام VICTOR
کد: AP90517
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ANTICA
کد: AT18513_4BR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CHARLIE
کد: CH75113BR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CHARLIE
کد: CH75300RA
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CHARLIE
کد: CH75500BR
جزئیات
بیشتر
کاسه روشویی
کد: CT4239B
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی
کد: CT1620
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی
کد: CT1621
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی پایه بلند FOREST
کد: AP82073A
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی پایه بلند MILANO
کد: AP90783A
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی پایه بلند VIOLA
کد: AP90803A
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP61345
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP61358
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP61358NS
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP61369
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP61369NS
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP62005B
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی
کد: AP970083
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CHARLIE
کد: CH75113CR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی KIZOKU
کد: KZ00113 CR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی LIKID
کد: LK00300CR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی LUCE
کد: LC00117CR
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی MOVE
کد: MV92300
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ZOOM
کد: ZM00113
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی CLEAR
کد: CLE130301
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی CRYSTAL
کد: CRY130301
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی FORMOSA
کد: FOR130301
جزئیات
بیشتر
توالت فرنگی IMPERO
کد: IMP130301
جزئیات
بیشتر
کاسه روشویی CLEAR
کد: CL4266001
جزئیات
بیشتر
وال هنگ CLEAR
کد: CLE1202R01
جزئیات
بیشتر
CRYSTAL
کد: CRY1202013
جزئیات
بیشتر
FORMOSA
کد: FOR120201
جزئیات
بیشتر
IMPERO
کد: IMP120201
جزئیات
بیشتر
NICOLE
کد: NIC120201
جزئیات
بیشتر
RUBINO
کد: RUB120201
جزئیات
بیشتر
SYNTHESIS
کد: SYN120201
جزئیات
بیشتر
TUTTI-EVO
کد: TUE120201
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-01S
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-02
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-03
جزئیات
بیشتر
میز کشودار
کد: H-04
جزئیات
بیشتر
روشویی
کد: H-05
جزئیات
بیشتر
کمد چرخدار
کد: H-08
جزئیات
بیشتر
پارتیشن آینه ای
کد: H-09
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-23
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-24
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: M-01
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: M-03W
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: M-10
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: M-20
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: M-21
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ALIS
کد: AP90467
جزئیات
بیشتر
شیر حمام ALIS
کد: AP90461
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی ALIS
کد: AP90465
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: B-10
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: X-06 BLACK
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-03A
جزئیات
بیشتر
پارتیشن شیاردار
کد: Y-08
جزئیات
بیشتر
کمد ایستاده
کد: Y-06
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: Y-03
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: Y-02
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-24A
جزئیات
بیشتر
سردوش دیواری توکار دو حالته گرد
کد: E044107
جزئیات
بیشتر
سردوش دیواری توکار دو حالته مستطیلی
کد: E044108
جزئیات
بیشتر
سردوش دیواری توکار آبشاری
کد: E044137
جزئیات
بیشتر
علم یونیکا
کد: AP4342
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی NEW ROAD
کد: RD00118_1CR
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی BIANCO
کد: BZ16R75JW
جزئیات
بیشتر
شیر توالت BIANCO
کد: BZ33375JW
جزئیات
بیشتر
شیر حمام BIANCO
کد: BZ23375JW
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی BIANCO
کد: BZ56375JW
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی پایه بلند BIANCO
کد: VS16U75
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی CHANNEL
کد: VS16364
جزئیات
بیشتر
شیر توالت CHANNEL
کد: VS33364C
جزئیات
بیشتر
شیر حمام CHANNEL
کد: VS23364B
جزئیات
بیشتر
شیر ظرفشویی CHANNEL
کد: VS56364
جزئیات
بیشتر
شیر روشوئی پایه بلند CHANNEL
کد: VS16U64
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044191
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044192
جزئیات
بیشتر
شیر روشویی CRYSTAL
کد: VS18488ZC
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044193
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044173
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044211
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044190
جزئیات
بیشتر
سردوش
کد: E044174
جزئیات
بیشتر
شیر توالت ALPS
کد: AP90667
جزئیات
بیشتر
شیر حمام ALPS
کد: AP90661
جزئیات
بیشتر
علم یونیکا
کد: AP4360
جزئیات
بیشتر
روشویی کابینتی همراه با آینه
کد: H-03A
برند
NOBILI
ALPS
OLYMPIA
ADMC
ALMAR
VISENTIN
گروه
شیر روشویی
شیر حمام
شیر توالت
شیرآلات توکار
سردوش توکار
تجهیزات جانبی
شیر ظرفشویی
اکسسوری
کاسه روشویی
توالت فرنگی
والهنگ
روشویی کابینتی
علم دوش
رنگبندی
كروم
طلایی
مات
برنز
سفید-طلایی
مسی
سفید
قهوه ای
مشكی
سفید-كروم
گروه قیمت
لاکچری
متوسط
اقتصادی
مدل
DUBAI
MIA
LOOP
NEW ROAD
SOFI
ADOLFO
ALIS
ALPS
CLASSIC
ELLEGANT
KENZO
MARGARET
NICOLE
ROSSI
VICTOR
ANTICA
CHARLIE
KIZOKU
LIKID
LUCE
MOVE
ZOOM
CLEAR
CRYSTAL
FORMOSA
IMPERO
RUBINO
SYNTHESIS
TUTTI-EVO
BIANCO
CHANNEL
ابعاد
Ø200 mm
200*200 میلی متر
Ø200 میلی متر
140*63*48 - سایز آینه: ɸ80
48 * 63 * 73 - سایز آینه: 8*88*131
55*86*145 - سایز آینه: 85*140
48*83
ابعاد: 38*49*119
ابعاد : 123*179
ابعاد کابینت: 49*63*89 - سایز آینه: 88*133
ابعاد کابینت: 55*80*86 - سایز آینه: 75*106
ابعاد کابینت : 59*81*86 - سایز آینه: ɸ80
ابعاد کابینت: 58*82*120 - سایز آینه: 74*120
ابعاد کابینت: 59*81*86 - سایز آینه: 72*78
ابعاد کابینت: 59*87*115 - سایز آینه: 69*110
ابعاد کابینت: 61*82*87 - سایز آینه: 68*84
ابعاد کابینت: 53*54*109 - سایز آینه: 60*106
ابعاد کابینت : 53*88*90 - سایز آینه: ɸ66
ابعاد کابینت: 55*86*145 - سایز آینه: 85*140
ابعاد: 137*197
ابعاد: 31*51*135
ابعاد کابینت: 48*65*81 - سایز آینه: 96*96
ابعاد کابینت: 51*87*121 - سایز آینه: 83*103
ابعاد: 55*26 میلی متر
ابعاد: 26*55 میلی متر
145*300 میلی متر
270*593 میلی متر
950×950 میلی متر
480×630 میلی متر
300×300 میلی متر
860×550×1450 میلی متر
اطلاعات تماس
021 - 2277 40 40
تهران، خیابان پاسداران
خیابان امیرابراهیمی، نبش بوستان دهم
طبقه ۵
©2017 GOLZAR Home Co., All Right Reserved